Promocija visokog inkluzivnog obrazovanja među učenicima sa hendikepom završnih godina srednjih specijalnih škola – servis podrške u visokom obrazovanju i školski SMS servis