projekti 2014

јун 5, 2014

Izjedačavanje mogućnosti u visokom obrazovanju kroz servise podrške za mlade i studente sa hendikepom

Donator Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije u iznosu od 1.416.500,00 dinara. Informisanje o dostupnosti fakulteta i njihovih sadržaja za studente sa hendikepom kroz […]
април 4, 2014

Povećanje konkurentnosti mladih sa hendikepom na tržištu rada Republike Srbije

Donator Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije u iznosu od 427.400,00 dinara. Ovim projektom smo uposlili tri osobe sa hendikepom u našoj organizaciji i […]
март 14, 2014

Povećanje konkurentnosti osoba sa invaliditetom na tržištu rada kroz profesionalnu orijentaciju i razvijanje poslovnih veština

donator Nacionalna služba za zapšljavanje Republike Srbije u iznosu od 2.597.085,08 dinara. Putem ovog projekta smo uposlili 11 osoba sa hendikepom na šest meseci gde smo […]
фебруар 13, 2014

Telekom Srbija – donacija

Iznos od 100.000,00 dinara koje smo dobili od Telekom Srbije usmerili smo na naše tekućeaktivnosti.