Republičko udruženje studenata sa hendikepom je organizacija civilnog društva koja je plod dugogodišnjeg rada tri organizacije na području Kragujevca, Niša i Beograda, odnosno na teriteroji cele Srbije i Jugoistočne Evrope. Ove tri organizacije gradile su više od deset godina, i joa uvek grade, put koji vodi ka tolerantnijem društvu i okruženju u kom se poštuju razlićitosti a diskriminacija je svedena na minimum. Krajem 2010. godine, Udruženje studenata sa hendikepom iz Beograda, Niško udruženje studenata sa hendikepom i Udruženje studenata sa hendikepom Kragujevac, osnovale su Republičko udruženje studenata sa hendikepom sa idejom da se, na nacionalnom nivou, promoviše položaj mladih i studenata sa hendikepom, kao i mladih iz drugih osetljivih društvenih grupa. Iako je su u fokusu delovanja Republičkog udruženja osobe sa hendikepom, identifikovane su potrebe da se u rad ove organizacije oključe i organizacije koje se bave pitanjima ostalih osetljivih društvenih grupa. Dalji razvoj ove organizacije pretenduje da se krece u pravcu jačanja i širenja mreže mladih iz svih identifikovanih osetljivih grupa u Srbiji. Stoga pozivamo omladinske organizacije, formalne i neformalne grupe mladih, da nas kontaktiraju i podele sa nama svoje inicijative, želje i aktivisticku energiju.

Vizija

Vizija organizacije je da postane lider u promovisanju i izgradnji društva koje neguje i poštuje različitosti i sprečava bilo kakav oblik diskriminacije.

Misija

Stvaranje okruženja u kom se pitanje hendikepa, kao i bilo kog drugog ličnog svojstva, posmatra iz koncepta ljudskih prava, kroz uključivanje mladih u neformalne obrazovne programe i javno zastupanje.