август 24, 2016

SBB solutions tim – donacija

Naša čuvena kompanija omogućila nam je besplatnu internet i kablovsku konekciju u periodu od 31.08.2016. do 31.08.2017. godine
јун 14, 2016

Izjedačavanje mogućnosti u visokom obrazovanju kroz servise podrške za mlade i studente sa hendikepom

Donator Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije u iznosu od 1.168.400,00 dinara. Republičko udruženje studenata sa hendikepom koordiniraće organizovanje servisa podrške za […]
мај 16, 2016

Poboljšanje stručnih kompetencija i sticanje praktičnih znanja osoba sa invaliditetom

donator Nacionalna služba za zapšljavanje Republike Srbije u iznosu od 903.668,64 dinara Putem ovog projekta smo uposlili 7 osoba sa hendikepom na četiri meseci gde smo […]
новембар 25, 2015

Izjedačavanje mogućnosti u visokom obrazovanju kroz servise podrške za mlade i studente sa hendikepom

Donator Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije u iznosu od 1.350.000,00 dinara. Republičko udruženje studenata sa hendikepom koordiniraće organizovanje servisa podrške za mlade i […]
октобар 9, 2015

Promocija visokog inkluzivnog obrazovanja među učenicima sa hendikepom završnih godina srednjih specijalnih škola – servis podrške u visokom obrazovanju i školski SMS servis

donator Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalne pitanja Republike Srbije u iznosu od 446.00,00 dinara Putem ovog projekta smo održali radionice u tri specijalne škole […]
септембар 11, 2015

Promocija visokog inkluzivnog obrazovanja

donator Nacionalna služba za zapšljavanje Republike Srbije u iznosu od 493.886,58 dinara. Putem ovog projekta smo uposlili 6 osoba sa hendikepom na tri meseca gde smo […]
август 29, 2015

SBB solutions tim – donacija

Naša čuvena kompanija omogućila nam je besplatnu internet i kablovsku konekciju u periodu od 31.08.2015. do 31.08.2016. godine.
јун 5, 2014

Izjedačavanje mogućnosti u visokom obrazovanju kroz servise podrške za mlade i studente sa hendikepom

Donator Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije u iznosu od 1.416.500,00 dinara. Informisanje o dostupnosti fakulteta i njihovih sadržaja za studente sa hendikepom kroz […]
април 4, 2014

Povećanje konkurentnosti mladih sa hendikepom na tržištu rada Republike Srbije

Donator Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije u iznosu od 427.400,00 dinara. Ovim projektom smo uposlili tri osobe sa hendikepom u našoj organizaciji i […]