projekti 2013

октобар 1, 2013

„Hoću, znam, mogu“ – Poboljšanje stručnih kompetencija i sticanje praktičnih znanja osoba sa invaliditetom

Činjenica da među odraslim osobama sa invaliditetom u velikoj meri preovlađuju nezaposlene osobe ne govori toliko o sposobnostima i odlikama ovih osoba koliko o društvenom sistemu […]
јун 1, 2013

Izjednačavanje mogućnosti u visokom obrazovanju kroz servise podrške za mlade i studente sa hendikepom

Republičko udruženje studenata sa hendikepom i dve partnerske organizacije članice (udruženja iz Niša i Kragujevca) ovim projektom utiču na procese izjednačavanja mogućnosti za mlade i studente […]
март 1, 2013

Servis podrške u nastavi i redovnim akademskim aktivnostima za studente sa hendikepom –Vršnjačka podrška studentima sa hendikepom

Republičko udruženje studenata sa hendikepom i njegove članice USHKG i NUSH, saradnji sa Univerzitetskim centrom za studente sa hendikepom (CENTAR) organizovaće servis podrške/asistencije u nastavi zasnovan […]